Menu

Znak CE

ZNAK CE

Unia Europejska wprowadziła w poprzednich latach obowiązek znakowania wielu produktów (zbiorników ciśnieniowych, zabawek, produktów budowlanych, maszyn, produktów medycznych itd.) znakiem CE.

Znak CE dokumentuje, że dany wyrób spełnia wymagania jednej lub wielu dyrektyw według nowej koncepcji WE, którym podlega. Jeżeli produkt, który podlega którejś z nowych dyrektyw (np. maszyny), nie posiada znaku CE, to od określonej daty (np. w przypadku maszyn od dnia 01.01.1995) nie może być wprowadzany do obrotu. Natomiast każdy produkt posiadający zgodny z wymogami znak CE może być bez żadnych ograniczeń zbywany w każdym kraju WE (nieograniczony, swobodny obrót towarów).

Dla węży NORRES oznacza to:

1. Zgodnie z dyrektywą maszynową WE 89/392/EWG produkty te nie są zdefiniowane ani jako maszyny, ani też jako elementy konstrukcyjne mające wpływ na bezpieczeństwo. Wyroby te nie podlegają także dyrektywie niskonapięciowej, dyrektywie EMC ani dyrektywie o produktach medycznych, itd.
2. Wyrobów, które nie są objęte nowymi dyrektywami, nie wolno zaopatrywać w znak CE. A zatem nie możemy także wystawiać deklaracji zgodności     (= oświadczenia producenta).

(Zasada ta nie dotyczy następujących grup produktów: specjalnie konfekcjonowanych systemów węży, węży przewodzących prąd elektryczny, węży do ochrony kabli i ich skręcanych złączy.)

Inne produkty z naszego programu, jak np. specjalne systemy węży ochronnych do kabli, medyczne węże do powietrza a także konfekcjonowane na gotowo rozwiązania systemów węży przewodzących prąd elektryczny mogą być zaopatrzone w znak CE. W takich przypadkach jest też możliwe wystawienie deklaracji zgodności.

Ponadto posiadamy certyfikowany i nadzorowany przez obcy podmiot system zarządzania jakością. Dla każdego produktu może przesłać karty charakterystyki zgodne z normą  DIN EN 292.


Ponieważ warunki eksploatacji naszych wyrobów u użytkownika znajdują się poza naszą kontrolą a konstrukcyjna różnorodność jest zbyt wielka, nie możemy udzielić żadnej gwarancji na prawdziwość podanych danych.

GABOR
ul. Nowoosiedlowa 9,  09-402 Płock, Poland
tel.: (24) 2645569    (24) 2645570    (24) 3674798
tel.: 793 835 794           e-mail: info@gabor.com.pl