Menu

Kontakt z żywnością

PRZEPISY PRAWA DOTYCZACEGO DOTYCZĄCE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

 

1. Poliuretanowe węże serii PUR-MHF

Poliuretanowe węże NORRES serii PUR-MHF, wykonane ze specjalnie i szczególnie wysokojakościowych surowców, nadają się doskonale do wielu zastosowań w obszarze artykułów żywnościowych. Do tej serii produktów zaliczają się przede wszystkim następujące typy węży:

 • PROTAPE® PUR 330 MHF i PROTAPE® PUR-INOX 330 MHF
 • PROTAPE® PUR 331 MHF
 • PROTAPE® PUR 335 MHF FLAT
 • AIRDUC® PUR 350 MHF
 • AIRDUC® PUR 351 MHF i AIRDUC® PUR-INOX 351 MHF
 • AIRDUC® PUR 355 MHF i AIRDUC® PUR-INOX 355 MHF
 • AIRDUC® PUR 356 MHF i AIRDUC® PUR-INOX 356 MHF

       

 • NORFLEX® PUR 401 MHF
 • NORFLEX® PUR 441 MHF
 • CP PUR-INOX 455 MHF
 • BARDUC® PUR-INOX 382 MHF

       

Te typy węży posiadają oficjalne prawne dopuszczenia do kontaktu z artykułami żywnościowymi wystawione przez niezależne instytuty, spełniają wymagania wielu relewantnych dyrektyw i z pewnymi ograniczeniami mogą być stosowane także w medycynie.


Materiał zastosowany na ścianki węży ma między innymi następujące właściwości:

 • zgodność z wymaganiami FDA (Food and Drug Administration w USA)

Zastosowane surowce i dodatki (za wyjątkiem stabilizatorów) są wymienione w Code of Federal Regulations, Title 21 § 177.2600 „Rubber articles intended for repeated use“ FDA z dnia 01.04.2009. Zastosowane antyutleniacze/stabilizatory są ujęte w § 178.2010 „Antioxidants and/or stabilizers for polymers“.

 • BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) (Federalny Instytut Oceny Ryzyka - dop. tłum.)
 • Dyrektywa WE 2002/72/WE:

Zastosowane monomery są ujęte w załącznikach do dyrektywy 2002/72/WE odpowiednio do jej brzmienia po najnowszym wprowadzeniu zmian w dyrektywach 2007/19/EG i 2008/39/EG a także w rozporządzeniu WE 975/2009. Zastosowane dodatki (za wyjątkiem katalizatorów) są ujęte w załączniku III do dyrektywy 2002/19/WE, ostatnio dopasowanej przez dyrektywy 2007/19/WE i 2008/39/WE a także w rozporządzeniu WE 975/2009 w załączniku 3a do Bedarfsgegenständeverordnung (niemieckiego rozporządzenia w sprawie towarów konsumpcyjnych – dop. tłum.)

Ponadto każdorazowo dla całego węża istnieje oficjalne dopuszczenie przez niezależny instytut kontroli według dyrektywy WE 2002/72/WE, włącznie z najnowszymi zmianami dyrektyw 2007/19/WE i 2008/39/WE a także rozporządzenia WE 975/2009.

 


2. Polietylenowe węże serii PE-F

Poliuretanowe węże NORRES serii PE-F, wykonane ze specjalnie i szczególnie wysokojakościowych surowców, nadają się doskonale do wielu zastosowań w obszarze artykułów żywnościowych. Do tej serii produktów zaliczają się przede wszystkim następujące typy węży:

 • PROTAPE® PE 322 F
 • AIRDUC® PE 362 F

Materiał zastosowany na ścianki węży ma między innymi następujące właściwości:

 • zgodność z wymaganiami FDA (Food and Drug Administration w USA)
 • BfR (Deutsches Bundesinstitut für Risikobewertung, ehemals BgVV) (Federalny Instytut Oceny Ryzyka, dawniej BgVV - dop. tłum.)
 • Dyrektywa WE 2002/72/WE (dawniej 90/128/EWG) włącznie ze zmianą dyrektywy 2008/39/EC i rozporządzenia 975/2009.

Zastrzega się zmiany techniczne.

GABOR
ul. Nowoosiedlowa 9,  09-402 Płock, Poland
tel.: (24) 2645569    (24) 2645570    (24) 3674798
tel.: 793 835 794           e-mail: info@gabor.com.pl