Menu

Przegląd ikon

PRE-PUR®

 

NORRES stosuje do wielu węży specjalną mieszankę ester i eter poliuretanową, nazwano ją mieszankę poliuretanową Pre-PUR®.
Te polimery składające się z twardych i miękkich segmentów Pre-PUR® mają w porównaniu do wielu innych tworzyw, mieszanek gum i „prostego“ poliuretanu lepsze właściwości. Twarde segmenty Pre-PUR® mają ekstremalnie wysoką odporność mechaniczną, podczas gdy miękkie segmenty Pre-PUR® są jednocześnie bardzo elastyczne i o dużej wytrzymałości dynamicznej.

MEDIUM

  Nowa ikona „medium“ określa do jakiego rodzaju medium jest przeznaczony wąż. Ikona „medium” wyróżnia media gazowe, płynne, pyły oraz ścierne materiały stałe.

ŚCIERANIE

  Wysokiej jakości mieszanki PUR i optymalna konstrukcja węża generują w procesie transportu mniejsze tarcie, niż wiele innych węży. Te węże NORRES przeznaczone są do silnie ściernych materiałów. 

ZGNIATANIE

  Węże NORRES oznaczone tym symbolem są częściowo lub całkowicie odporne na najeżdżanie lub odporne na deptanie.

GŁADKI

  Węże NORRES z tym symbolem wewnątrz są doskonale gładkie i mają zoptymalizowany przepływ.

ELASTYCZNY

  Tym symbolem oznaczone są węże, które są wysoce elastyczne.

MICROBE-RESISTANT

  Nie wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych są odporne na atak mikroorganizmów. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższego kontaktu z ziemią lub podobnymi substancjami organicznymi, które stanowią dobre warunki do rozwoju mikroorganizmów. Struktura chemiczna zastosowanego materiału została specjalnie zaprojektowana w celu uzyskania odporności na atak mikroorganizmów.

FOOD

  Węże NORRES z tym oznaczeniem mają jeden i/lub więcej certyfikatów, dopuszczeń lub atestów krajowych lub międzynarodowych do stosowania w kontakcie z żywnością.

FLAME

  Tak oznaczone węże NORRES posiadają jeden lub więcej krajowych i międzynarodowych certyfikatów, gdzie są sklasyfikowane jako ciężkopalne lub samogasnące i/lub nie przekraczają określonej prędkości spalania.

ELEKTRYCZNIE PRZEWODZĄCE

  Zgodnie z nową wytyczną ATEX i niemieckim TRBS 2153 do przesyłu łatwopalnych materiałów sypkich i w obszarach zagrożonych wybuchem należy stosować węże ze ścianką przewodzącą (antystatyczne < 109 Ω) lub elektrycznie przewodzące (<103 Ω - <106 Ω).

ZNAKOWANIE

  Dzięki opatentowanej metodzie produkcji węże AIRDUC® i PROTAPE® mogą posiadać nadruk lub być farbowane wg życzenia.

SPIRALA

  Dzięki opatentowanej metodzie produkcji węże posiadają nieruchomą spiralę stalową, co znacznie wydłuża czas pracy węża.

ŻYWNOŚĆ

  Węże poliuretanowe firmy NORRES z serii PUR-MHF wykonane z wysokiej jakości surowców są przeznaczone do zastosowania w przemyśle spożywczym. Ponadto cały wąż jest oficjalnie zatwierdzony przez niezależne laboratorium wg nowej dyrektywy UE 2008/39/EG i 975/2009, wraz z najn. poprawkami 2007/19/EG. Jesteśmy uprawnieni do oficjalnego stosowania logo przemysłu spożywczego UE, znaku “Kieliszek/Widelec”. Rozpoznacie Państwo te węże po ikonie w arkuszu danych.

ANTYSTATYK

  W przeszłości węże antystatyczne produkowane były z użyciem dodatku, który z upływem czasu tracił swoje właściwości. Często właściwości antystatyczne były zapewnione tylko, gdy w otoczeniu była odpowiednia wilgotność.
Dzięki innowacyjnemu i nowatorskiemu materiałowi węże firmy NORRES oznaczone ikoną trwale antystatyczne posiadają tą właściwość na trwale. Właściwości antystatyczne nie są zależne ani od wilgotności powietrza ani nie następuje ich utrata wraz z upływem czasu.

HT-PUR

  NORRES opracował nowy typ poliuretanu na bazie poliuretanu premium Pre-PUR®, który jest bardziej odporny termicznie i mniej podatny na starzenie niż wiele innych materiałów.
Tworzywo jest utwardzane innowacyjną metodą. Węże NORRES oznaczone w ten sposób są odporne na długookresową temperaturę 125 °C a krótkookresowo do 150 °C.

ROHS

  Oznaczone w ten sposób produkty firmy NORRES spełniają wytyczne WE 2002/95/EG o zakazie stosowania niektórych substancji do produkcji i przy obróbce elektrycznych i elektronicznych urządzeń i części. NORRES dąży do celu aby wyeliminować problematyczne substancje z produktów. Zalicza się do tego bezołowiowe lutowanie części elektronicznych, zaniechanie toksycznych środków przy produkcji kabli i produktów do ochrony kabli oraz wprowadzenie odpowiednich zamienników.

CIĘCIE

  NORRES oferuje swoim klientom i partnerom dodatkowe usługi, wyróżniając się dzięki nim w operacyjnej doskonałości. Jedną z nich jest usługa fabrycznego cięcia węży na określone odcinki za 15% dopłatą.

GABOR
ul. Nowoosiedlowa 9,  09-402 Płock, Poland
tel.: (24) 2645569    (24) 2645570    (24) 3674798
tel.: 793 835 794           e-mail: info@gabor.com.pl