Menu

RODO

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, firmy GABOR s.c. Andrzej Szymański, Alicja Szymańska z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Nowoosiedlowej 9, NIP 7740014209, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka GABOR s.c. Andrzej Szymański, Alicja Szymańska z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Nowoosiedlowej 9, NIP 7740014209, tel. +48 242645569, e-mail: rodo@gabor.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych
  • marketingu bezpośredniego
  • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej
  • wsparcia obsługi
  • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. Informujemy, że przetwarzamy jedynie takie dane, jakie dobrowolnie od Państwa otrzymaliśmy. W tym celu korzystamy z Państwa imienia, nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, kancelarie prawne,  firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych i wysyłki towaru) oraz nasi pracownicy. 

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem firmy GABOR s.c., lub wysłać e-mail na adres: rodo@gabor.com.pl Administrator może odmówić realizacji ww. uprawnień jeżeli byłoby to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym RODO. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

GABOR
ul. Nowoosiedlowa 9,  09-402 Płock, Poland
tel.: (24) 2645569    (24) 2645570    (24) 3674798
tel.: 793 835 794           e-mail: info@gabor.com.pl