Menu

PRO₂AIR EPDM 640

Dyfuzor talerzowy membranowy; standardowy dyfuzor do słabo zanieczyszczonych ścieków komunalnych, niewielka migracja zmiękczaczy.

 

pdfPRO AIR EPDM 640

 

ZAKRES TEMPERATUR

  • 0°C do 85°C

 

ZASTOSOWANIA

  • dyfuzor rurowy membranowy,przeznaczony dla przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków, do drobnopęcherzykowego napowietrzania ciśnieniowego,do transferu tlenu do osadników z osadem czynnym w celu nitryfikacji, do napowietrzania ciągłego oraz przerywanego, do transferu tlenu oraz recyrkulacji w reaktorach z zanurzonym złożem oraz w bioreaktorach, do przemieszania osadników z osadem czynnym, napowietrzania piaskowników, renaturyzacji wód, akwakultur, hodowli ryb

 

 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI

  • łatwy do szybkiego montażu
  • z optymalizacją parametrów technicznych przepływu
  • bardzo dobra odporność na działanie ścieków, w tym komunalnych, zgodna z wymogami specyfikacji DWA-M 115
  • dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
  • zakres roboczy: praca normalna 3-7, minimum 1, maksimum 10 oraz operacja oczyszczania 12 Nm³/(h*mBel.)

Wartości przenoszenia tlenu / sprawności napowietrzania odnoszą się do napowietrzania powierzchniowego o gęstości obsadzenia równej 12% przy głębokosci wdmuchiwania wynoszącej 3,70 m. Pomiarów dokonano zgodnie z wymogami specyfikacji DWA-M 209 w czystej wodzie.

Wydajność i bezpieczeństwo dyfuzora talerzowego membranowego firmy NORRES można zwiększyć poprzez optymalnie dopasowany tryb eksploatacji technologicznej. Długotrwała elastyczność membrany jest między innymi decydująca dla uzyskania równomiernej charakterystyki rozciągnięcia(otwierania) otworów perforacji szczelinowej, w całym zakresie roboczym. Wskutek tego wydajność systemu ciśnieniowego napowietrzania drobnopęcherzykowego zostaje w znacznym stopniu utrzymana na właściwym poziomie.

GABOR
ul. Nowoosiedlowa 9,  09-402 Płock, Poland
tel.: (24) 2645569    (24) 2645570    (24) 3674798
tel.: 793 835 794           e-mail: info@gabor.com.pl