Menu

PRO₂AIR SIL 611

Dyfuzor rurowy membranowy; specjalny dyfuzor, silikon.

 

pdfPRO AIR SIL 611

 

ZAKRES TEMPERATUR

  • -40°C do +90°C

 

ZASTOSOWANIA

  • dyfuzor rurowy membranowy,przeznaczony dla przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków, do drobnopęcherzykowego napowietrzania ciśnieniowego,do transferu tlenu do osadników z osadem czynnym w celu nitryfikacji, do napowietrzania ciągłego oraz przerywanego, do transferu tlenu oraz recyrkulacji w reaktorach z zanurzonym złożem oraz w bioreaktorach, do przemieszania osadników z osadem czynnym, napowietrzania piaskowników, renaturyzacji wód, akwakultur, hodowli ryb

 

 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI

  • łatwy do szybkiego montażu
  • z optymalizacją parametrów technicznych przepływu
  • bardzo dobra odporność na działanie ścieków, w tym komunalnych, zgodna z wymogami specyfikacji DWA-M 115
  • dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
  • zakres roboczy: praca normalna 4-6, minimum 2, maksimum 10 oraz operacja oczyszczania 12 Nm³/(h*mBel.)

Wartości transferu tlenu / sprawności napowietrzania odnoszą się do napowietrzania powierzchniowego o gęstości obsadzenia równej 19% przy głębokości wdmuchiwania wynoszącej 1,80 m. Pomiarów dokonano zgodnie z wymogami specyfikacji DWA-M 209 w czystej wodzie.

Wydajność i bezpieczeństwo eksploatacyjne dyfuzora rurowego membranowego firmy NORRES można zwiększyć poprzez optymalnie dopasowany tryb eksploatacji technologicznej. Długotrwała elastyczność membrany jest między innymi decydująca dla uzyskania równomiernej charakterystyki rozciągnięcia (otwierania) otworów perforacji szczelinowej, w całym zakresie roboczym. Wskutek tego wydajność systemu ciśnieniowego napowietrzania drobnopęcherzykowego zostaje w znacznym stopniu utrzymana na właściwym poziomie.

GABOR
ul. Nowoosiedlowa 9,  09-402 Płock, Poland
tel.: (24) 2645569    (24) 2645570    (24) 3674798
tel.: 793 835 794           e-mail: info@gabor.com.pl